SMART en CLEAR doelen

De aanpak van klimeck consulting voor het stellen van doelen omvat het toepassen van beproefde "best practices" om innovatieve oplossingen te ontwikkelen.

Wij werken samen met uw organisatie om doelen te stellen die SMART zijn:

Wij blijven specifiek door duidelijke doelen te definiëren, meetbare criteria te bepalen om het succes van het doel te meten, de beschikbare middelen te beoordelen om ervoor te zorgen dat uw doelen zowel acceptabel en realistisch zijn, als tijdgebonden om te zorgen voor tijdige voltooiing.

Wij stellen doelen die CLEAR zijn:

Wij moedigen collaboratieve doelen stellen aan met de juiste limieten om de beheersbaarheid en tijdige voltooiing van uw project te waarborgen. De juiste emotionele elementen worden ingezet om de passie van alle betrokkenen bij het project te verhogen. Het project maken wij aanneembaar door grote doelen in kleinere taken te verdelen, dit om meetbare vooruitgang te garanderen en doelen te stellen die refineerbaar zijn om flexibel te blijven als uw bedrijfsbehoeften veranderen.

Neem contact met ons op om te zien hoe we uw bedrijf kunnen helpen bij het ontwikkelen van de juiste doelen en het bepalen van de beste strategieën om deze te bereiken.